Missie & visie

Schipper Security

Schipper Security BV wil een winstgevende, toonaangevende en leidende rol spelen in het aanbieden van complete pakketten beveiligingsdiensten aan klanten in het WERV- en Neder Betuwe gebied, de regio Gelderse Vallei, de Utrechtse Heuvelrug, en de Gemeenten Tiel, Nederbetuwe en Arnhem.

Deze lokale sterke positie en een grote affiniteit met opdrachtgevers wil zij in combinatie met een uitgekiend klantgericht relatiemodel laten uitmonden in een lokale leverancier voorkeurspositie, waarbij zij een rol speelt in veiligheid van ondernemingen en daarmee een bijdrage levert aan de veiligheid van de lokale samenleving.
Schipper Security BV beschouwt haar medewerkers als essentieel voor haar dienstverlening. Zij zorgen voor de continuïteit en ontwikkeling van de organisatie. Schipper Security BV erkent haar rol als sociaal werkgever en is zich bewust van haar aandeel in het welbevinden van haar medewerkers.

Visie

Om deze missie te realiseren wil Schipper Security BV een organisatie zijn die:
1. Efficiënt, goed en garantie van de beste prijs/kwaliteitsverhouding levert gebaseerd op een continu diensten verbetermodel en gebruikmaking van de goede kwalitatieve beschikbare middelen ter ondersteuning.
2. Klantgericht werkt en de afgesproken kwaliteit levert op basis van een open klantrelatie gebaseerd op vertrouwen en samenwerking voor de wederzijdse opbrengst van de organisaties.
3. De medewerkers uitdagend werk biedt in een slagvaardige organisatie met ruimte voor inbreng van betrokkenheid, professionaliteit, zelfstandigheid, leveren van service. Er wordt gestuurd op resultaat en eigen verantwoordelijkheid en verschillen tussen medewerkers.
4. Veilig werken mogelijk maakt. Veilig in de zin van werkomstandigheden alsook in die haar medewerkers zekerheid biedt.
5. Ze wil een bedrijfscultuur waarin integriteit,openheid en wederzijds vertrouwen centraal staan.

Kernwaarden Schipper Security BV

Rust.
Continuïteit
Professionaliteit
Zelfstandigheid
Service
Openheid, respect en eerlijkheid


Sluiten

Inloggen

Wachtwoord vergeten