Bouwbesluit 2012 gevolgen voor alarmering brandweer

12-4-2012 | Veenendaal

De verplichte automatische branddoormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer verdwijnt voor een groot deel van de gebouwen. Dat is het gevolg van het nieuwe Bouwbesluit, dat op 1 april 2012 in werking is getreden. Het besluit heeft mogelijk gevolgen voor de brandveiligheid in Nederland en leidt zonder aanvullende maatregelen tot een grotere kans op hoge(re) brandschaden.

Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. In het nieuwe bouwbesluit, dat eerdere besluiten uit 2003 en 2008 vervangt, komt de verantwoordelijkheid voor (brand)veiligheid nadrukkelijker te liggen bij burgers en ondernemers. Een van de gevolgen van het Bouwbesluit 2012 is dat de verplichte doormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) sterk is gereduceerd voor bepaalde gebruiksfuncties. Zo blijft de doormelding verplicht voor bouwwerken met een gebruiksfunctie waar zich minder zelfredzamen bevinden, zoals zorgclusterwoningen en gebouwen met kinderopvang- of gezondheidszorgfunctie. Voor bouwwerken met een industrie-, onderwijs-, sport- of winkelfunctie kan de verplichte doormelding vervallen.


Resultaat van de samenwerking is een informatiedocument, waarin is uitgelegd wat de situatie na 1 april inhoudt, maar vooral wat ondernemers kunnen of moeten doen om tijdige alarmering van de brandweer te organiseren. Naast het informatiedocument is er een protocol voor vrijwillige (geverifieerde) automatische doormelding in de maak. Dit systeem beoogt het aantal onnodige brandmeldingen te verminderen zonder dat de brandveiligheid en beheersen van brandschaden in het gedrag komen. Via een combinatie van technische verificatie en gerichte gedragsverandering bij ondernemers, werknemers en burgers is de meeste brandveiligheidwinst te behalen.

Lees meer over de mogelijke consequenstie voor u in bijgevoegd PDF: Bouwbesluit Informatiedocument Verplichte doormelding naar de brandweer, of neem vrijblijvend contact met ons op!


Download PDF Pdfnaam


Sluiten

Inloggen

Wachtwoord vergeten